Vabilo k sodelovanju na 45. Ribniškem semnju suhe robe in lončarstva

Ribniški semenj suhe robe in lončarstva bo v nedeljo, 5. septembra 2021.

Turistično društvo Ribnica vas vabi, da na stojnicah predstavite in prodajate svoje izdelke. Na voljo bo okrog 400 stojnic oziroma prostorov za prodajo.

Na osrednjem delu sejma se bodo predstavili izdelovalci suhorobarskih in lončarskih izdelkov, v gradu turistična društva in drugi ponudniki turističnih programov ter odprta kuhinja, vse ostale ulice v centru Ribnice pa bodo namenjene drugim prodajalcem. Na sejmu  bo tudi bogata gostinska ponudba. V gradu se bo odvijal osrednji program, ki se bo začel z  Suhorobarskimi igrami, sledil pa bo kulturni program vrhunskih glasbenih izvajalcev. V  času sejma  bo potekal 21. Rokodelski festival, ki bo na dvorišču Rokodelskega centra Ribnica.

Sejem bo tudi dobro medijsko pokrit, saj ga bomo oglaševali na radijskih postajah po vsej Sloveniji, na jumbo plakatih , v tiskanih medijih,  izdali pa bomo tudi zloženko v 10.000 izvodih. Vsako leto se sejma udeleži okrog 30.000 obiskovalcev.

Prodajalci lahko najamejo prostor v dolžini 2m do 6m. Na razpolago pa imamo tudi stojnice v dolžini 2m in 4m. Prostori  so odmerjeni  in jih ni mogoče poljubno spreminjati.

PRIJAVE SPREJEMAMO DO SOBOTE,  31. JULIJA 2021.

Prijavnice lahko pošljete po navadni pošti ali e-pošti. 

Na podlagi prejete  prijavnice vam bomo  izstavili predračun za plačilo.  Zadnji rok plačila je  16. AVGUST 2021.  Potrdila  o plačilu vam ni potrebno pošiljati, ker imamo urejeno bančno elektronsko poslovanje.

PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU. PRODAJALCI NE MOREJO ZAHTEVATI VRAČILA ŽE PLAČANIH ZNESKOV ZARADI NEUDELEŽBE V PRIMERU SLABEGA VREMENA. 

COVID -19: V PRIMERU, DA BO POTREBNO PRIREDITEV ZARADI  SLABE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ODPOVEDATI, SE PRIJAVITELJIM VRNE 90 ODSTOTKOV VPLAČANEGA ZNESKA.

Za vse informacije smo vam na voljo vsak delavnik, od 10. do 11. ure:

 

                                                                                                                             Predsednik:

                                                                                                                           Jože Zakrajšek